Inhyrd affärsjurist, ett medel att uppnå lönsamma affärer.

Ett nytt sätt att tänka kring juristfunktionen

Vi tillhandahåller regelbunden juridisk kompetens eller förstärkning av er verksamhet i enskilda projekt

– affären i främsta rummet är vårt ledord.

Flexibilitet, prestigelöshet och enkel kommunikation

“Med juridiken som verktyg finner vi gemensamt kreativa lösningar för att driva era affärer i mål. Vårt ledord är flexibilitet, prestigelöshet och enkel kommunikation”.

Magnus Toll, VD InHouse Legal Services

Regelbunden juridisk kompetens

IHLS tillhandahåller regelbunden juridisk kompetens eller förstärker verksamheten för enskilda projekt.