Inhyrd affärsjurist, ett medel att uppnå lönsamma affärer.

Affären i främsta rummet

Behovet av en ny typ av juridiska tjänster där kundens behov står i centrum var grunden till att InHouse Legal Services kom till. IHLS grundades i början av 2011, men verksamheten påbörjades under 2010.

Vi vill ha affärsmässighet och närvaro i den understödda verksamheten i fokus. Vi vill också att kunden själv ska kunna få välja hur mycket och hur ofta de vill ha vår hjälp. Våra bolagsjurister kan med regelbunden närvaro i verksamheten bidra till högre kvalitet, bättre säkerhet och högre lönsamhet i affärerna.

Genom god kännedom om företagets verksamhet, ett gediget intresse för relationen mellan inblandade parter och en god känsla för affärsmässighet kan IHLS bidra till företagets långsiktiga lönsamhet. Vi sätter alltid affären i främsta rummet och juridiken är ett medel för att uppnå ändamålet, aldrig ett ändamål i sig.

InHouse Legal Services tillhandahåller nyttan av en bolagsjurist utan att ni binder upp er genom att anställa. Med målet inställt på en långsiktig relation kan vi tillsammans utforma tjänsten för att uppfylla ert behov av juridisk kompetens i den omfattning ert företag behöver.