Inhyrd affärsjurist, ett medel att uppnå lönsamma affärer.

 Allmänna villkor

För att tydligt definiera hur vi arbetar och vad du som kund kan förvänta dig av IHLS tillämpar vi allmänna villkor för våra tjänster. Nedanstående villkor gäller i samband med alla våra uppdrag och tjänster.

Hämta våra allmänna villkor här:  IHLS Allmänna villkor 2012-1.2.pdf

Om du har frågor kring villkoren, välkommen att kontakta Magnus Toll, tel + 46 70 314 95 90.