Inhyrd affärsjurist, ett medel att uppnå lönsamma affärer.

Partners

Nordic Development group

Nordic Development Group utvärderar bolag och branscher och går sedan in med unik kompetens för att säkerställa stark framtida utveckling utan att riskera bolagets likviditet eller stabilitet. NDG välkomnar både entreprenörer med nya affärsidéer och företag som önskar vidareutveckla delar eller hela sin verksamhet för att nå nya höjder.

www.ndgroup.se

Järna kommunikation

En kreativ affärsstrategisk kommunikationsbyrå med ett team inom digitala medier, grafisk design och copy. Järna Kommunikation hjälper dig skapa långsiktiga relationer och bygga affärer genom att skapa hållbar, engagerande och effektiv kommunikation.

www.jarnakommunikation.se

 

LegalWorks Nordic AB

LegalWorks hjälper företag med affärsjuridiska frågor i långsiktiga relationer där vi kan bidra med bolagsjuristens effektiva, praktiska arbetssätt och med branschkunskap. LegalWorks har idag ca 20 erfarna jurister i vårt närverk och de flesta med erfarenhet som bolagsjurister, t ex inom IT/Telekom och Life Sciences. Vi hjälper företag inom data privacy och compliance samt juristavdelningar att utvecklas.

Analogo ABAnalogo_Logotyp

Analogo bedriver managementkonsulting med fokus på kultur och struktur för bättre verksamhetsutveckling. Analogo stöttar ägare och ledning av mindre till medelstora företag och organisationer med en personlig och passionerad leverans med stor integritet. Analogo tar på blåstället och lyssnar, diskuterar och ifrågasätter för att i samarbete med kunden åstadkomma bästa möjliga resultat.