Inhyrd affärsjurist, ett medel att uppnå lönsamma affärer.

Avtalsförhandling

En svår förhandling leder till det bästa avtalet. Genom att inte rygga tillbaka för att ställa de svåra frågorna och hålla en rak och tydlig kommunikation i förhandlingen tvingas parterna att redan i en förhandlingssituationen ställas ansikte mot ansikte med de svårigheter som kan uppstå i avtalsrelationen. IHLS har mångårig erfarenhet av avtalsförhandlingar och kan bistå med stöd bakom ridån eller genom att direkt representera ert företag i förhandlingssituationen.