Inhyrd affärsjurist, ett medel att uppnå lönsamma affärer.

Bolagsadministration

Styrelsearbete, ledningsrapportering och ägarstyrning kräver dokumentation och rutiner både för att uppfylla lagkrav, maximera bolagets värde inför en framtida försäljning och för att undvika framtida tvister. Genom att från början ha rätt rutiner och mallar underlättas bolagsadministrationen och ni kan fokusera på kärnverksamheten. IHLS kan tillhandahålla det ni behöver för att effektivisera er administration eller tillhandahålla en jurist som proaktivt hanterar nödvändig administration, agererar styrelsesekreterare eller stämmoordförande eller på annat sätt stödja styrelse, ledning och ägare i sitt arbete.