Inhyrd affärsjurist, ett medel att uppnå lönsamma affärer.

Försäljning av rörelse

“Due Diligence”/företagsgranskning kan vara en smärtsam process att genomgå, både för köpare och säljare. Det är vanligt att det säljande bolaget uppmärksammar brister i den egna hanteringen av t.ex. immaterialrätter, bolagsadministration och avtalshantering. Dessa brister påverkar företagets värde eller kan i värsta fall förhindra en planerad transaktion. Genom att göra en säljar-DD kan dessa brister uppmärksammas innan man går in i en transaktionsprocess och därigenom skydda värdet på bolaget. IHLS har erfarenhet av överlåtelser av hela såväl som delar av verksamheter samt omfattande due diligence-processer och kan bistå det säljande företaget med förberedande säljar-DD och understöd vid en köpar-DD.