Inhyrd affärsjurist, ett medel att uppnå lönsamma affärer.

Försäljning

I den dagliga verksamheten finns en möjlighet för bolagsjuristen att på ett proaktivt och följsamt sätt bistå säljorganisationen med det stöd den behöver för att besvara RFQ/RFP-er, upprätta offerter, upprätta korrekta och lönsamma avtal, förhandla om kundernas villkor mm. Den verkliga nyttan hos en bolagsjurist kan uppnås när denne har ett enkelt och förståeligt sätt att kommunicera och kan samarbeta med och bistå anställda på alla nivåer och i olika funktioner. Denna nytta kan IHLS tillföra er verksamhet tack vare en lång erfarenhet av samarbete med säljorganisationer inom ett flertal företag och på olika nivåer, både inom Sverige och internationellt. Närhet och tillgänglighet är nyckelord för att möjliggöra en effektiv och lönsam juridisk tjänst.