Inhyrd affärsjurist, ett medel att uppnå lönsamma affärer.

Konsolidering/omorganisation

Fusion, fission, likvidation, inkråmsöverlåtelse eller annan typ av transaktion kan behövas för att omorganisera verksamheten. Vid beslut och genomförande av denna typ av intern eller extern transaktion krävs rätt beslutsunderlag och rätt kompetens. IHLS kan bistå med strategisk och juridisk rådgivning och hjälp vid genomförande av omorganisation av bolagets/koncernens struktur.