Inhyrd affärsjurist, ett medel att uppnå lönsamma affärer.

Köp av rörelse

Vid köp av hel eller del av en rörelse är det av kritisk betydelse att granska det potentiella köpeobjektet i sömmarna. Värdet på det som köps är beroende av hur säljarna och nuvarande ägare har hanterat och bevarat värdet genom bevarande och skapande av immateriella tillgångar, t ex “know-how”, upphovsrätter, patent, kundlistor. Kommer en transaktion verkligen ge er äganderätten till det som ni förväntar er? IHLS kan bistå i transaktionen genom granskning av verksamheten, upprättande av avtal, värdering och förhandling.