Inhyrd affärsjurist, ett medel att uppnå lönsamma affärer.

Produkt/tjänsteutveckling

Vid utveckling och skapande av bolagets produkter och tjänster läggs grunden för det långsiktiga värdet i bolaget. Genom att från början skydda era produkter och idéer genom patent, varumärke, upphovsrätt, avtal mm kan ni säkerställa det bestående värdet på dessa. IHLS kan med sin erfarenhet från inköp och försäljning samt omfattande erfarenhet av immaterialrättsliga avtal bistå med relevanta avtal för bästa exploatering av era tjänster och produkter samt råd om hur ni ökar, bevarar och skyddar värdet på era tillgångar.