Inhyrd affärsjurist, ett medel att uppnå lönsamma affärer.

Tvist/processhjälp

Vid en tvist med kund eller leverantör är det viktigt att redan tidigt fatta rätt beslut och kommunicera rätt saker till motparten. En bolagsjurist med insyn i verksamheten kan hjälpa till med inledande kommunikation med motparten och i mån av behov upphandla och projektleda process med hjälp av extern processpecialist. Bolagsjuristen med en långsiktig roll i verksamheten bör ej själv driva processen i enlighet med devisen

– “The attorney who represents himself has an idiot for a client.” IHLS har genom långvarig affärsjuridisk rådgivning varit delaktig i många tvister, varav de flesta dock aldrig nått domstol, och kan bistå med taktisk och juridisk rådgivning vid förhandling utanför domstol. Om tvisten måste slitas i domstol eller skiljeförfarande kan IHLS bistå med upphandling av lämplig processjurist.