Aktuellt


11 oktober, 2014

Förhandling är en lagsport…

…och som bolagsjurist är du en lagspelare och samtidigt coach.
Det lönar sig att:

  • träna och förbereda sig
  • sätta tydliga mål
  • anpassa sin taktik efter sina styrkor och svagheter

På IHLS är vi experter på avtalsförhandlingar och kan bidra med många goda råd.

 


23 september, 2014

”A perfect match” – IHLS ansluter till Moretimes nätverk av erfarna bolagsjurister

”I och med samarbetet med Moretime är vi starkt rustade att möta våra kunders behov och får tillgång mer resurser och en bredare kompetensbas. Moretime har dessutom en spännande vision och tillhör nytänkarna på den affärsjuridiska marknaden och var därför ett självklart val när vi kände att det vara dags att ta nästa steg.” säger […]


7 april, 2014

Seminarium om försäljning och marknadsföringsrätt i samarbete med Allt om juridik

Trevligt att så många kom igår. Läs gärna mer om frukostmötet i artikeln här. Information kring kommande seminarium kommer allteftersom. Väl mött!


11 mars, 2013

Juridiken ett hinder för affären?

Att ingå affärsmässiga avtal innebär alltid ett visst mått av risktagande, t ex att motparten inte uppfyller det som avtalats, jag själv blir hindrad från att uppfylla enligt avtalet, motparten avsiktligt bryter mot förpliktelser eller något oförutsett sker som gör att någon av parterna vill bryta avtalet. Detta är naturliga och grundläggande förutsättningar för affärer […]


EcoGuard anlitar IHLS

Under mars påbörjar Richard Berg, IHLS, arbete med att stödja EcoGuard i sin verksamhet. I det inledande skedet ska Richard utarbeta anpassade avtalsmallar som kan tillämpas i EcoGuards verksamhet. Avsikten är att ta fram lättillämpade och kommersiellt gångbara avtalsmallar som ger enkelhet och förbättrar lönsamheten i affärerna. ”Tack vare EcoGuards kraftiga expansion och framgångsrika affärsmodell […]


Magnus Toll och Richard Berg

Seminarium: Tvist & förhandling – 10 tips för att undvika fallgroparna i It- och mjukvaruavtal

Den 18 mars håller vi i samarbete med Blendow Group ytterligare ett seminarium, denna gång inom ämnet tvist och förhandling. IT- och mjukvaruavtal omfattar ofta olika typer av komplexa tjänster och produkter i en bransch som är under ständig utveckling. Ofta kan parterna inför ett avtal ha svårt att tydligt definiera vad som ska levereras och […]