Aktuellt


23 september, 2014

”A perfect match” – IHLS ansluter till Moretimes nätverk av erfarna bolagsjurister

”I och med samarbetet med Moretime är vi starkt rustade att möta våra kunders behov och får tillgång mer resurser och en bredare kompetensbas. Moretime har dessutom en spännande vision och tillhör nytänkarna på den affärsjuridiska marknaden och var därför ett självklart val när vi kände att det vara dags att ta nästa steg.” säger Magnus Toll, VD för IHLS.

”När vi startade upp Moretime Legal var en av drivkrafterna att vi som seniora bolagsjurister i upphandlande positioner saknade ett affärsnära och rimligt prissatt alternativ på den affärsjuridiska marknaden.” säger Ulf Lindén, VD för Moretime Business Partner AB och ansvarig för Moretime Legal. ”Vi kan konstatera att IHLS identifierat samma behov som vi och att deras erbjudande ligger mycket nära vår tjänst Legal On Demand. Det är en perfekt match och ger oss dessutom ett välbehövligt resurstillskott för vårt erbjudande till IT och telecom-företagen” säger Ulf Lindén. Läs mer om Moretime.

 

 


11 mars, 2013

Juridiken ett hinder för affären?

Att ingå affärsmässiga avtal innebär alltid ett visst mått av risktagande, t ex att motparten inte uppfyller det som avtalats, jag själv blir hindrad från att uppfylla enligt avtalet, motparten avsiktligt bryter mot förpliktelser eller något oförutsett sker som gör att någon av parterna vill bryta avtalet. Detta är naturliga och grundläggande förutsättningar för affärer […]


EcoGuard anlitar IHLS

Under mars påbörjar Richard Berg, IHLS, arbete med att stödja EcoGuard i sin verksamhet. I det inledande skedet ska Richard utarbeta anpassade avtalsmallar som kan tillämpas i EcoGuards verksamhet. Avsikten är att ta fram lättillämpade och kommersiellt gångbara avtalsmallar som ger enkelhet och förbättrar lönsamheten i affärerna. ”Tack vare EcoGuards kraftiga expansion och framgångsrika affärsmodell […]


17 december, 2012

IHLS expanderar

Nu har IHLS funnits i snart två år. När vi nu är helt på det klara med affärsidén och har haft ett antal uppdrag under året är det väldigt roligt att kunna berätta att vi expanderar med ytterligare en erfaren bolagsjurist, Richard Berg. Richard har lång och gedigen bakgrund som bolags- och chefsjurist inom mjukvaru-, […]