Aktuellt


11 oktober, 2014

Förhandling är en lagsport…

…och som bolagsjurist är du en lagspelare och samtidigt coach.
Det lönar sig att:

  • träna och förbereda sig
  • sätta tydliga mål
  • anpassa sin taktik efter sina styrkor och svagheter

På IHLS är vi experter på avtalsförhandlingar och kan bidra med många goda råd.

 


17 december, 2012

Maximera värdet på ditt bolag!

Gör en säljar-DD i god tid innan du ska sälja ditt företag. I så gott som vid alla DD:ar framkommer brister som påverkar värdet negativt. Genom att vara proaktiv och genomföra en säljar-DD i god tid innan en försäljning påbörjas får du möjlighet att själv upptäcka och lösa de brister som finns. Därigenom kan du […]


Juristen tipsar

Skiljeklausul eller tvist i allmän domstol? I Sverige är det vanligt att man i kommersiella avtal hänvisar en eventuell tvist till skiljedom. Det är så vanligt att man ofta inte ens överväger om det passar i det enskilda fallet. Det finns fördelar och nackdelar med båda förfarandena, och det är viktigt att sätta sig in […]