Magnus Toll och Richard Berg

Seminarium: Tvist & förhandling – 10 tips för att undvika fallgroparna i It- och mjukvaruavtal

Den 18 mars håller vi i samarbete med Blendow Group ytterligare ett seminarium, denna gång inom ämnet tvist och förhandling. IT- och mjukvaruavtal omfattar ofta olika typer av komplexa tjänster och produkter i en bransch som är under ständig utveckling.

Ofta kan parterna inför ett avtal ha svårt att tydligt definiera vad som ska levereras och hur och när leverans ska ske. Köparen och säljaren har ofta olika förväntningar som inte alltid på ett tydligt sätt reflekteras i avtalet och detta leder till tvister när förväntningarna inte uppfylls.

Fokus på seminariet är hur man genom bra förberedelser och förhandlingar kan undvika tvister och avsikten är att ge besökarna några handfasta råd om hur man får till stånd avtal som blir praktiskt tillämpbara.

Avsikten med en förhandling bör inte vara att få till ett perfekt juridiskt avtal som håller för alla eventualiteter i en domstolstvist, det är omöjligt. Avsikten bör istället vara att få till stånd ett avtal som speglar parternas avsikt och förväntningar, samt på ett rimligt och realistiskt sätt återger dessa i skrift. Avtalet är inte rätt tillfälle att komma med vidlyftiga löften. Kom ihåg!

”Det är imponerande att uppfylla avtalade löften! Det är inte imponerande att fylla upp avtalet med löften!”

Välkommen att anmäla dig till seminariet här:

Postad: 11 mars, 2013 | Kategori: Seminarium | Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *