Seminarium ”Värdering och skydd av immateriella tillgångar”

Den 26 oktober höll vi i samarbete med Blendow group ytterligare ett seminarium under rubriken ”Värdering och skydd av immateriella tillgångar”.

Tack alla ni som deltog, trevligt att träffa er och få möjlighet att utbyta lite idéer efteråt.

En gemensam faktor för företagsledare i små och medelstora företag är att man ser affärsjuridiken, och framför allt hanteringen av de immateriella tillgångarna, som en svårighet och något som man inte har möjlighet att lägga tillräcklig fokus på.

Vanligt är att man har hanterat företagets upphovsrätter, patent och andra immateriella tillgångar styvmoderligt och detta kan leda till svårigheter i framtiden. Förutom direkta risker för att konkurrenter eller andra aktörer gör intrång i bolagets värdefulla tillgångar och orsakar direkt skada är en påtaglig risk med misskötta immaterialrätter att bolaget minskar i värde. För entreprenörsdrivna och ägarledda företag är ofta en exitmöjlighet eller ett generationsskifte något som finns inom horisonten för företaget.

Genom att tidigt i bolagets verksamhet skriva juridiskt korrekta och kommersiellt gångbara avtal med kunder och leverantörer kan värdet vid en framtida exit maximeras. Att en potentiell köpare vid en DD upptäcker att väsentliga avtal är bristfälliga eller helt saknas kan ha en negativ inverkan på den slutliga köpeskillingen eller till och med helt avskräcka en spekulant. Att bolaget drivits med kärnverksamheten i fokus och juridiken i bakvattnet är regel snarare än undantag, men det betyder inte att man för den skull slutligen skjutit skeppet i sank.

Med relativt enkla medel kan den potentiella säljaren av sitt bolag korrigera eventuella juridiska felaktigheter i avtal och bolagsadministration för att undvika en kalldusch när köparen gör sin granskning.

Stort fokus på vårt seminarium lade vi på det case som beskriver hur en säljar-DD kan se ut och vilka åtgärder som vidtas vid upptäckt av brister.

Kika gärna på presentationsmaterialet i PDF här.

Postad: 17 december, 2012 | Kategori: Seminarium | Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *